Holdet for 2019 er sat

Årets generalforsamling er afholdt i god ro og orden. I forlængelse blev det første bestyrelsesmøde holdt hvor de sidste detaljer om årets hold kom på plads.

http://srstevns.dk/om-os/bestyrelse-2019/
http://srstevns.dk/om-os/udvalg-2019/

Holdet i 2019 er i store træk det sammen som i 2018. Dog med nogle små ændringer. I år har vi opdelt kasserer posten så medlemskartotek og kontingentbetaling håndteres i en separat funktion. I 2019 håndteres af det af John Græbe Petersen. Samtidig er Erik Nielsen kommet med som bestyrelses suppleant. Velkommen til dem begge.

Og så må foråret gerne komme snart, så vi kan komme på vandet 🙂

Aktivitetskalender for 2019 sæson er på plads

Så er der sat datoer for 2019 sæsonens aktiviteter, og de er alle opdateret i kalenderen på vores hjemmesiden.

Husk, allerede nu at tjekke kalenderen og reserver datoerne. Kalenderen indeholder en funktion til at tilføje de enkelte aktiviteter til ens egen digitale kalender. Vælg en aktivitet og klik på ‘+ Google kalender’ eller ‘+ Gem som ICAL’ og følg anvisningerne.

Kalenderen kan ses i enten kalender- eller liste form:

http://srstevns.dk/events/
http://srstevns.dk/events/liste/

Vi ses på havnen og på vandet.

Ny følgebåd sikret med fondsmidler

EN PERFEKT OPSTART PÅ SÆSONEN

Sejlklubben havde mandag eftermiddag besøg af Jørgen Henriksen fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond som har doneret midler til brug for køb af en ny følgebåd. Følgebåden er allerede købt og det var også en flok glade sejlere og trænere der samlet sagde tak. Derudover har sejlklubben modtaget en donation fra Nordea Fonden som også er anvendt til køb af den nye følgebåd.

En stor tak til dem begge.

Besøget fandt sammen med junior- og jollesejlernes start på sejlsæsonen, hvor vi havde super forhold med høj sol og en let brise ud for Rødvig. 14 sejlere var på vandet og som det ses på billedet var humøret højt.

Donationerne har også være nævnt i de lokale medier og kan læses her:

SN Stevns- Dagbladet – https://sn.dk/Stevns/Foelgebaad-i-sejlklub-sikret-med-fonds-stoette/artikel/745937

Stevnsbladet – http://stevnsbladet.dk/sejlklub-har-faaet-ny-foelgebaad/

Stevns-nu – http://stevns.netavis.nu/fondspenge-foelgebaad-sejlklub/