Udvalg 2018

Alene de ansvarlige for udvalgene er medtaget.

 

Jollesejlads og juniorer

Peter Michael Wøldike
Tlf.: 2682 8555
E-mail: woeldike@gmail.com

 

Bådejere

Kapsejlads og klubmåler
Jeppe Sørner
E-mail: jeppes@email.dk

Turudvalg
Jes og Anneli Johnsen
E-mail: anlieogjes@gmail.com

Vinteroplægning
Jes Johnsen
E-mail: anlieogjes@gmail.com

John Andersen
E-mail: andersen.johnleo@gmail.com

 

Klubliv

Hjemmeside
Jeppe Sørner
Rolf Larsen

Festudvalg
Kristine Engelsted Andersen
E-mail kristineengelsted@gmail.com

Klubhus og havnen
Niels Brogaard
E-mail: birkebo@live.dk

Aage Drabøl
E-mail: aage@drabol.dk