Udvalg 2019

Alene de ansvarlige for udvalgene er medtaget.

Jollesejlads og juniorer

Peter Michael Wøldike
Tlf.: 2682 8555
E-mail: woeldike@gmail.com

Bådejere

Kapsejlads og klubmåler
Jeppe Sørner
E-mail: jeppes@email.dk

Turudvalg
Jes og Anneli Johnsen
E-mail: anlieogjes@gmail.com

Vinteroplægning
Jes Johnsen
E-mail: anlieogjes@gmail.com

John Andersen
E-mail: andersen.johnleo@gmail.com

Klubliv

Hjemmeside og sociale medier
Jeppe Sørner
Rolf Larsen

Festudvalg
Kristine Engelsted Andersen
E-mail kristineengelsted@gmail.com

Klubhusopsyn
Niels Brogaard
E-mail: birkebo@live.dk