Holdet for 2019 er sat

Årets generalforsamling er afholdt i god ro og orden. I forlængelse blev det første bestyrelsesmøde holdt hvor de sidste detaljer om årets hold kom på plads.

https://srstevns.dk/om-os/bestyrelse-2019/
https://srstevns.dk/om-os/udvalg-2019/

Holdet i 2019 er i store træk det sammen som i 2018. Dog med nogle små ændringer. I år har vi opdelt kasserer posten så medlemskartotek og kontingentbetaling håndteres i en separat funktion. I 2019 håndteres af det af John Græbe Petersen. Samtidig er Erik Nielsen kommet med som bestyrelses suppleant. Velkommen til dem begge.

Og så må foråret gerne komme snart, så vi kan komme på vandet 🙂