Bestyrelse 2024

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen består af:

Formand Erling Rasmussen
Tlf.: 5626 6355 / 2021 0355
E-mail: formand@srstevns.dk

Kasserer Henrik Møller Lidegaard*
E-mail: kasserer@srstevns.dk

* Medlemskartotek og kontingentbetaling håndteres af John Græbe Petersen. Ønskes medlemskab af sejlklubben så læs mere her ->

Medlemskartotek og kontingentbetaling John Græbe Petersen
E-mail: medlem@srstevns.dk

Sekretær Michael Andersen
Tlf.: 4096 7232
E-mail: sekretaer@srstevns.dk

Suppleant Jes Johnsen
E-mail: anlieogjes@gmail.com

Bilagskontrollanter
1. bilagskontrollant: Bente Amkær
2. bilagskontrollant: Lars Johnsen

Generalforsamling 2018