Bestyrelse 2020

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen består af:

Formand Rolf Larsen
Tlf.: 2270 2111
E-mail: rolf1973@gmail.com

Kasserer Leif Sinius 
Tlf.: 6172 8486
E-mail: leif.sinius@leneogleif.dk

* Medlemskartotek og kontingentbetaling håndteres af John Græbe Petersen. Ønskes medlemskab af sejlklubben så læs mere her ->

Medlemskartotek og kontingentbetaling John Græbe Petersen
E-mail: moellekaergaard@hotmail.com

Sekretær Michael Andersen
Tlf.: 4096 7232
E-mail: lm@elvercom.dk

Suppleant Jes Johnsen
E-mail: anlieogjes@gmail.com

Generalforsamling 2018