Om sejlklubben

Velkommen til en spændende klub!

Sejlklubben Rødvig Stevns ligger i Rødvig Havn ud mod den nordligste del af Fakse Bugt. Klubben har mange tilbud til dig, der brænder for sejlsporten.

Vores juniorafdeling varetager sejlads for de helt unge i optimistjoller, hvor der er træning flere gange om ugen og arrangementer i udvalgte weekends. For de lidt ældre er der muligheder for at prøve kræfter 2-mandsjollen Feva, hvor både undervisning og stævner er en del af tilbuddene. Der er også mulighed for at sejle andre jolletyper.

Er man til kølbådssejlads, arrangeres der ugentlige aftensejladser, hvor man efterfølgende hygger sig i klubhuset. Man kan, uanset alder eller erfaring, deltage både som skipper med egen båd og som gast. Foruden de ugentlige aftensejladser deltager flere medlemmer også i store udenbys kapsejladser.

Om vinteren arrangeres klubaftener og andre aktiviteter, hvor man hører om relevante emner inden for sejlads og vedligeholdelse af materiel, foruden man ved fællesspisning kan lære andre medlemmer at kende.

Klubben varetager også medlemmernes sejlsportsmæssige interesser over for myndigheder og organisationer – herunder også forholdet til Rødvig Havn.

Klubben drives udelukkende af frivillig arbejdskraft. Som medlem har man både mulighed for at deltage i klubbens tilbud og for selv at give en hånd med – et godt udgangspunkt for at lære andre sejlere at kende.

Velkommen i Sejlklubben Rødvig Stevns!