Kølbådssejlads

Ved tursejlads er hovedidéen primært at have en hyggelig dag på vandet! Glemme al hverdagens stress og jag. Tursejladser kan være grillfest, pinsetur, ud-i-det-blå-tur, natsejlads, ankring, mad om bord, tillægning i fremmed havn. Tursejladserne kan gå mange forskellige steder hen, alt efter besætningens ambitioner.

Er man til kølbåds(kap-)sejlads, arrangeres der ugentlige aftensejladser, hvor man efterfølgende hygger sig i klubhuset. Man kan, uanset alder eller erfaring, deltage både som skipper med egen båd og som gast. Foruden de ugentlige aftensejladser deltager flere medlemmer også i store udenbys kapsejladser.

Lidt for de nørdede

En kølbåd er et sejlfartøj med en nedragende finneagtig køl, der i modsætning til en sænkekøl er en fast del af skroget. Kølen bærer ofte nederst en stor ballastvægt af bly, støbejern eller beton, som giver fartøjet forøget evne til at føre sejl. Kølbåden får ved kølens form og placering mindre afdrift ved bidevindssejlads, men til gengæld noget større fremdrivningsmodstand.