Ungdomsvenlig sejlklub

Sejlklubben Rødvig Stevns er en ungdomsvenlig sejlklub under Dansk Sejlunion Ungdom.
At blive godkendt som “Ungdomsvenlig Sejlklub” indebærer oftest et klubbesøg med professionel rådgivning fra en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

På klubbesøget indledes en dialog om, hvorvidt ungdomsarbejdet er velfungerende. Spørgsmålene kan for eksempel være, om ungdomsarbejdet er velstruktureret, om der laves aktiviteter med henblik på at rekruttere nye medlemmer, om ungdomsarbejdet foregår ud fra en beskrevet politik, at der er visioner og ambitioner bag ungdomsarbejdet, samt om ungdomsafdelingen er en ‘klub på to ben’ med fokus både på kapsejlads og sejlads i bredere forstand såsom tursejlads, oplevelser, leg og det sociale liv.

Den største fordel ved at blive godkendt som “Ungdomsvenlig Sejlklub” er virkningen af den proces, klubben skal gennemgå for at opnå godkendelsen. Og det bør derfor også være dette, som er motivationen for at gå i gang. Konceptet “Ungdomsvenlig sejlklub” er således et redskab til klubberne, som sikrer optimale arbejdsbetingelser inden for ungdomsarbejdet.

Når en klub er godkendt, som “Ungdomsvenlig Sejlklub”, tilbydes den følgende fordele:

  • Ret til at anvende det officielle logo for at være “Ungdomsvenlig Sejlklub” på sit brevpapir, i rekrutteringssammenhæng osv.
  • Stander til at sætte op ved klubben.
  • Ret til at bære et specielt logo på profiltøj.

Godkendelsen gælder for en periode på tre år, hvorefter godkendelsen skal fornys. Sejlklubben Rødvig-Stevns har netop fået fornyet godkendelsen i 2020.

Læs mere om Ungdomsvenlig Sejlklub på Dansk Sejlunion Ungdoms hjemmeside ->