Fakta og adresser

Klubbens navn er Sejlklubben Rødvig-Stevns (forkortet SRS).
Hjemsted er Rødvig havn i Stevns kommune.

Klubben har til formål at:

  • fremme sejl- og motorbådssporten.
  • undervise og uddanne egnens ungdom i en juniorafdeling.
  • varetage og arbejde for de bedst mulige betingelser for medlemmerne, samt for sikkerheden til søs.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund samt Sydstævnekredsen og er undergivet deres love og bestemmelser.

Sejlklubbens klubhus er beliggende:
Sejlklubben Rødvig-Stevns
Havnepladsen 5
4673 Rødvig Stevns

Sejlklubbens postadresse er:
Sejlklubben Rødvig-Stevns
Havnepladsen 5
4673 Rødvig-Stevns

For yderligere kontaktoplysninger se under Bestyrelse og Udvalg.

Øvrige oplysninger:
Bankforbindelse: Nordea Bank, reg. nr. 2360, konto nr. 8470945711
CVR-nr.: 32520626