Klubliv

Klubbens aktiviteter

I sejlklubben arrangeres klubaftener og andre aktiviteter, hvor man hører om relevante emner inden for sejlads og vedligeholdelse af materiel, foruden man ved fællesspisning kan lære andre medlemmer at kende.

Klubben drives udelukkende af frivillig arbejdskraft. Som medlem har man både mulighed for at deltage i klubbens tilbud og for selv at give en hånd med – et godt udgangspunkt for at lære andre sejlere at kende.

Hold derfor øje med opslagstavlen i klubhuset, nyhedssiden og aktivitetskalederen!

Foredrag og temaaftener

Få en god oplevelse!

Hvert år arrangerer sejlklubben typisk et par foredrag. Det kan være om et konkret emne som f.eks. meteorologi eller en spændende turberetning fra de varme lande. Men der dukker tit også andre tilbud op fra nabo klubber og eller Sydstævnekredsen.
De foredrag som klubben selv arrangerer med også invitationer fra andre annonceres her på siden. Så følg med og få tilmeldt jer den næste gode oplevelse..

Søndagsfrokoster

Søndagsfrokost i vinterhalvåret

Traditionen tro spiser vi frokost i klubhuset hver den første søndag i måneden med start kl. 12.00. De friske går en frisk tur kl. 11.00. Frokosten slutter som regel med fremvisning af feriebilleder, ”historiske” billeder eller andre billeder/film, der har interesse.

Stander op- og nedhaling

En tradition der aldrig forgår!

Hvert forår indledes den kommende sæson ved at vi hejser klubbens stander på signalmasten ved en fælles ceremoni. Traditionen byder at det er yngste tilstedeværende medlem der hejser standeren, efter formanden har holdt sin tale. Standerhejsningen markerer symbolsk at nu starter klubben efter vinterens dvale (selvom vi naturligvis er aktive vinteren over).

Hver efterår afsluttes den forgangne sæson med standernedhalingen, der markerer afslutningen på sæsonen hvor det nu er tid til at pakke bådene og gå i hi. Som ved standerhejsningen byder traditionen at det er yngste tilstedeværende medlem der stryger standeren, efter formanden har holdt sin tale.

Festudvalg
Fester for klubbens medlemmer

Festudvalget har til formål at arrangere fester for klubbens medlemmer, herunder de traditionsrige fester i forbindelse med stander op- og nedhaling.

Derudover har der tidligere være faste klublivsaktiviteter som selvfølgelig kan genoptages hvis det ønskes. Det er:

Arbejdsdag

Arbejdsdage i vinterhalvåret

Vedligeholdelses– og forbedringsarbejdet på og omkring vort klubhus. Det er påtænkt vintersæsonen igennem.

Fælles fisketure

Fiskeudvalget har til formål at arrangere fælles fisketure for klubbens medlemmer.
Da vejret kan være meget afgørende for om en fisketur har et formål, arrangeres fisketurene når vejret er til det!