Junior- og jollesejlads

Vores juniorafdeling varetager sejlads for de helt unge i optimistjoller, hvor der er træning ugentlig og arrangementer i udvalgte weekends.

Optimist jolle sejlads ud for Rødvig

For de lidt ældre er der muligheder for at prøve kræfter med 1-mandsjollen Tera og  2-mandsjollen Feva, hvor både undervisning og stævner er en del af tilbuddene. Der er også mulighed for at sejle andre jolletyper. Ligesom der findes privatejede joller af andre typer.

RS Tera sejlads

Ungdomsvenlig sejlklub

Sejlklubben Rødvig Stevns er en ungdomsvenlig sejlklub under Dansk Sejlunion Ungdom. Godkendelsen gælder for en periode på tre år, hvorefter godkendelsen skal fornys. Sejlklubben Rødvig-Stevns har fået fornyet godkendelsen i 2017.

Aktiv Sommer 2017

Sejlklubben fik besøg af Stevns Web TV til Aktiv Sommer 2017. Se videoen her og bliv gerne inspireret til junior- og jollesejlads.