FÆLLESGRILL ONSDAG 17/6 ER UDSKUDT

På onsdag d. 17/6 var planlagt fællesgrill og sejlads i forbindelse med afslutning af onsdagssejlads i forårssæsonen.

De nye retningslinjer åbner for sociale aktiviteter, men med skærpet opmærksomhed på at grupper ikke flettes med hinanden. Da fællesgrill er planlagt at være for alle, kan vi ikke efterleve dette.

Derfor udskydes fællesgrill til efter sommerferien. Vi skriver ud når vi kender nærmere til dato, etc. Onsdag d. 17/6 sejles derfor som en normal onsdagssejlads.