Generalforsamling 2020

Sejlklubben Rødvig Stevns indkalder til generalforsamling den 26. januar 2020 kl. 14:00 i klubbens lokaler, Havnepladsen 6, 4673 Rødvig Stevns.

I forlængelse af den ordinære generalforsamling afholdes en ekstra ordinær generalforsamling, idet der er vedtægtsændringer.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse.

www.srstevns.dk