Generalforsamling udskydes på ubestemt tid

Generalforsamling i Sejlklubben

På grund af Covid 19 og restriktionerne har bestyrelsen vedtaget at udsætte generalforsamlingen der er annonceret til afholdelse den 31. januar 2021. 

Bestyrelsen indkalder til ny generalforsamling jf. vedtægterne, med 3 ugers varsel, når restriktionerne bliver lempet eller ophævet.