Onsdagssejlads 2018 starter 2. maj

Vi mødes ved klubhuset kl. 18.15 hvor aftenens bane vedtages og mandskab fordeles.

Onsdagssejladserne er for alle der vil lufte deres båd og øve bådhåndtering på en frisk aftensejlads, og derfor ikke kun for “hardcore kapsejladsnørder”. Derfor har vi som noget nyt, indført to starter kl. 18.50 og kl. 19.00, som deltagerne frit kan vælge mellem. Det er intentionen at udligne forskellen mellem hurtigere og langsommere både, og derfor opfordres mindre øvede besætninger til at benytte starten kl. 18.50, mens de øvede kapsejlere kan starte kl. 19.00.

Datoer for onsdagssejlads kan findes i aktivitetskalenderen.

Du kan således blot møde op her eller til en af sæsonens sejladser, hvis du har lyst til at deltage – også selvom du ikke har en båd! Tillige er juniorer specielt velkomne ombord hos deltagerne. Desuden holder vi igen i år sejladsen åben for de jollesejlere der har lyst til at sejle med.

Husk inden sejladsen, at se baneskitsen og læse sejladsbestemmelserne for din bådtype på onsdagssejlads-siden.

Vi ses!