Generalforsamling udskydes på ubestemt tid

Generalforsamling i Sejlklubben

På grund af Covid 19 og restriktionerne har bestyrelsen vedtaget at udsætte generalforsamlingen der er annonceret til afholdelse den 31. januar 2021. 

Bestyrelsen indkalder til ny generalforsamling jf. vedtægterne, med 3 ugers varsel, når restriktionerne bliver lempet eller ophævet.

SRS re-certificeret som Ungdomsvenlig Sejlklub

“De store oplevelser sker på vandet, men det er miljøet og fællesskabet på land, der afgør, om sejlklubben er attraktiv for børn og unge.”

Sejlklubben Rødvig Stevns er godkendt og certificeret Ungdomsvenlig Sejlklub og har været det siden 2011. Certificeringen er lige blevet fornyet i yderligere 3 år frem til 2023. Som Ungdomsvenlig Sejlklub viser det at klubbens ramme og vilkår for arbejdet med børn og unge er både gennemgået, og fundet i orden. Samtidig er det også en anderkendelse af det flotte stykke arbejde som klubbens ungdomsledere frivilligt laver.

I kan læse mere om ungdomsvenlig sejlklub her:https://dansksejlunion.dk/…/konc…/ungdomsvenlig-sejlklub

Et stort tillykke til klubbens Junior- og jolleafdeling

Bådoptagning 2020 med Karsten (LCK)

Bådoptagning er fastlagt til lørdagene d. 10. oktober og d. 31. oktober.

Lister for tilmelding vil være opsat i klubhus fra lørdag d. 05. september til torsdag d. 01. oktober, hvorefter der vil blive udarbejdet rækkefølge for optagning samt oversigt over placeringer for både på Lystbådehavn.

Det skal bemærkes, at for at få den mest hensigtsmæssige optagning og placering på Lystbådehavnen, kan det blive nødvendigt at ændre ønskede dag.

Placeringer på Fiskerihavnen aftales med havnefogeden.

FÆLLESGRILL ONSDAG 17/6 ER UDSKUDT

På onsdag d. 17/6 var planlagt fællesgrill og sejlads i forbindelse med afslutning af onsdagssejlads i forårssæsonen.

De nye retningslinjer åbner for sociale aktiviteter, men med skærpet opmærksomhed på at grupper ikke flettes med hinanden. Da fællesgrill er planlagt at være for alle, kan vi ikke efterleve dette.

Derfor udskydes fællesgrill til efter sommerferien. Vi skriver ud når vi kender nærmere til dato, etc. Onsdag d. 17/6 sejles derfor som en normal onsdagssejlads.

Generalforsamling 2020

Sejlklubben Rødvig Stevns indkalder til generalforsamling den 26. januar 2020 kl. 14:00 i klubbens lokaler, Havnepladsen 6, 4673 Rødvig Stevns.

I forlængelse af den ordinære generalforsamling afholdes en ekstra ordinær generalforsamling, idet der er vedtægtsændringer.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse.

www.srstevns.dk

VINTERTRÆNING sammen med Rødvig Roklub

Hver tirsdag i vinterhalvåret har Rødvig Roklub og Sejlklubben Rødvig Stevns tid i hallen i Rødvig – Sydstevnshallen – til fællestræning. Formålet er fysisktræning over vinteren, så vi er klar til en ny sæson på vandet og skabe fællesskab og socialsamvær i og på tværs af foreningerne.

I år starter vi tirsdag den 8. oktober og vi har hallen hver tirsdag fra kl. 18:00 til 20:00. Træningen er en del af kontingentet for sejlklubben.

Programmet er:

18:00 til 18:55 – adgang til hele hallen:
– Fællestræning med fokus på kondition og styrke. Det kan f.eks. være en gang cirkeltræning hvor de enkelte øvelser kan tilpasses ens egen form.

19:00 til 19:55 – adgang til halvdelen af hallen:
– Spil eller kamp hvor vi udnytter de muligheder der er i hallen. Det kan f.eks. være en omgang floorball eller et spil volleyball.

HJÆLP NATUREN, HINANDEN OG SEJLKLUBBEN

Stevns Kommunen deltager i den landsdækkende affaldsuge og i år med fokus på at samle affald i naturen. I den forbindelse har Stevns Kommune inviteret foreningerne med.

Det er et rigtig fint oplæg fra Stevns Kommune og vi har derfor valgt at tilmeldt sejlklubben til søndag den 31. marts om eftermiddagen og vi har bedt om en rute med udgangspunkt fra havnen.

Som tak for hjælpen giver Stevns Kommune 3.000 kr.

Så brug en efterdag sammen med dine foreningsvenner på at hjælpe hinanden med at holde naturen ren og samtidig skaffe lidt til klubkassen.

Hvad skal pengene så bruges til? Vi har i år valgt at søge fonde om tilskud til SUP udstyr og planen er at alle klubbens medlemmer kan anvende det. Så de 3000 vil gå til fælles “legetøj”.

Hvem er frisk?? Tag gerne venner, familie el. med. Sejlklubben vil sørge for lidt fælleshygge med kaffe og kage.

Hvis i ønsker at deltage så skriv venligst til Rolf Larsen

Foreløbig sejladskalender 2019

På Sydstævnekredsens hjemmeside har jeg fundet denne foreløbig sejladskalender for 2019. Hvis kapsejlads har interesse så reserver datoerne med det samme.

• Lørdag den 1.juni: Tærø Rundt, Bogø Sejlklub

• Lørdag den 25. maj: Vild med vand i flere klubber

• 15-17 august: Vegvisir, Vikingen, Guldborg, SMG,Nysted og motorbådsklubben Vikingen. Dels singlesejlads på 80 sm, dels double på s210 eller 170 sm over to dage.

• 25. august: Bugten rund i Fakse Ladeplads

• Lørdag 7. september: Lindholm Rundt, Møn

• Lørdag 7. september: Agersø Rundt, Korsør

• 28-29 september: Harboe Cup, Skælskør