Bådoptagning 2018

Bådoptagning 20. og 27. oktober.

Tilmeldingslister vil være opsat i klubhus fra fredag d. 07. september til mandag d. 01. oktober, hvorefter der vil blive opsat optagningsrækkefølge samt placeringer på lystbådehavn.

John / Jes

Ny følgebåd sikret med fondsmidler

EN PERFEKT OPSTART PÅ SÆSONEN

Sejlklubben havde mandag eftermiddag besøg af Jørgen Henriksen fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond som har doneret midler til brug for køb af en ny følgebåd. Følgebåden er allerede købt og det var også en flok glade sejlere og trænere der samlet sagde tak. Derudover har sejlklubben modtaget en donation fra Nordea Fonden som også er anvendt til køb af den nye følgebåd.

En stor tak til dem begge.

Besøget fandt sammen med junior- og jollesejlernes start på sejlsæsonen, hvor vi havde super forhold med høj sol og en let brise ud for Rødvig. 14 sejlere var på vandet og som det ses på billedet var humøret højt.

Donationerne har også være nævnt i de lokale medier og kan læses her:

SN Stevns- Dagbladet – https://sn.dk/Stevns/Foelgebaad-i-sejlklub-sikret-med-fonds-stoette/artikel/745937

Stevnsbladet – http://stevnsbladet.dk/sejlklub-har-faaet-ny-foelgebaad/

Stevns-nu – http://stevns.netavis.nu/fondspenge-foelgebaad-sejlklub/

 

Onsdagssejlads 2018 starter 2. maj

Vi mødes ved klubhuset kl. 18.15 hvor aftenens bane vedtages og mandskab fordeles.

Onsdagssejladserne er for alle der vil lufte deres båd og øve bådhåndtering på en frisk aftensejlads, og derfor ikke kun for “hardcore kapsejladsnørder”. Derfor har vi som noget nyt, indført to starter kl. 18.50 og kl. 19.00, som deltagerne frit kan vælge mellem. Det er intentionen at udligne forskellen mellem hurtigere og langsommere både, og derfor opfordres mindre øvede besætninger til at benytte starten kl. 18.50, mens de øvede kapsejlere kan starte kl. 19.00.

Datoer for onsdagssejlads kan findes i aktivitetskalenderen.

Du kan således blot møde op her eller til en af sæsonens sejladser, hvis du har lyst til at deltage – også selvom du ikke har en båd! Tillige er juniorer specielt velkomne ombord hos deltagerne. Desuden holder vi igen i år sejladsen åben for de jollesejlere der har lyst til at sejle med.

Husk inden sejladsen, at se baneskitsen og læse sejladsbestemmelserne for din bådtype på onsdagssejlads-siden.

Vi ses!

Generalforsamlingen 2018

OPDATERET
Der er ikke modtaget indkomne forslag til årets generalforsamling..


Afholdes i klubhuset.

Dagsordenen for årets ordinære generalforsamling jf. klubbens vedtægterne:

– Valg af dirigent.
– Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
– Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
– Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
– Behandling af indkomne forslag.

– Valg af:
a) Formand (i lige år).
b) Kasserer (i ulige år).
c) Sekretær.
d) Bestyrelsessuppleant.
e) Udvalg.

– Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.
– Eventuelt.