Kystfodring ændrer onsdagssejlads

Grundet kystfodringsarbejdet på stranden vest for havnen vil vores bøje 2 og tilhørende startlinje blive midlertidigt fjernet.

Det betyder at kapsejladsudvalget har måtte udarbejde et midlertidigt banekort hvor bøje 2 ikke benyttes. Det vil være gældende fra onsdag d. 26. maj og frem til projektet er afsluttet (foreløbig 2 uger frem).

Når kystfodringsarbejdet er afsluttet, går vi tilbage til det oprindelige banekort.

Se kortet på onsdagssejladssiden.

Vel mødt til onsdagssejlads!

Onsdagssejlads 2021 starter

Vi starter årets sejladser onsdag d. 5. maj.

Onsdagssejladserne er for alle der vil lufte deres båd og øve bådhåndtering på en frisk aftensejlads.

Vi mødes ved klubhuset onsdag d. 5. maj kl. 18.15 hvor aftenens bane vedtages og mandskab fordeles.

Husk at læse detaljer om sejladsen, se banekortet og læse sejladsbestemmelserne på Onsdagssejlads-siden.

Vel mødt!

Generalforsamling, skiftedag og standerhejsning

I dag har Sejlklubben Rødvig Stevns afholdt ordinær generalforsamling. Vi havde et håb, om at holde generalforsamling sammen men sådan skulle det desværre ikke være. Det stoppede os dog ikke og vi fik afholdt generalforsamling digital, var ca. 25 online og kom fint gennem af agendaen.

I dag var lidt specielt da der også var skiftedag i bestyrelsen. I år trådte Rolf Larsen af som formand efter 13 år i bestyrelsen og Leif Sinius af som kasserer. Ind kom Erling Rasmussen som ny formand og Henrik Møller Lidegaard som ny kasserer.

I forlængelse generalforsamlingen blev klubbens stander hejst og dermed samtidig en markering på starten af klubbens 48 sæson.

Tak til alle som har givet en hånd med i år indtil nu, og dermed været med til at sætte den nye sæson i gang. Og tak til det nye hold der tager over.

På billedet ses fra venstre Leif Sinius (afgående kasserer), Rolf Larsen (afgående formand), Erling Rasmussen (ny formand) og Michael Andersen (fortsættende sekretær). Henrik Møller Lidegaard havde ikke mulighed for at deltage.

Til sidst et virtuelt trefoldigt leve for sejlklubben – hurra, hurra, hurra.

Generalforsamling udskydes på ubestemt tid

Generalforsamling i Sejlklubben

På grund af Covid 19 og restriktionerne har bestyrelsen vedtaget at udsætte generalforsamlingen der er annonceret til afholdelse den 31. januar 2021. 

Bestyrelsen indkalder til ny generalforsamling jf. vedtægterne, med 3 ugers varsel, når restriktionerne bliver lempet eller ophævet.

SRS re-certificeret som Ungdomsvenlig Sejlklub

“De store oplevelser sker på vandet, men det er miljøet og fællesskabet på land, der afgør, om sejlklubben er attraktiv for børn og unge.”

Sejlklubben Rødvig Stevns er godkendt og certificeret Ungdomsvenlig Sejlklub og har været det siden 2011. Certificeringen er lige blevet fornyet i yderligere 3 år frem til 2023. Som Ungdomsvenlig Sejlklub viser det at klubbens ramme og vilkår for arbejdet med børn og unge er både gennemgået, og fundet i orden. Samtidig er det også en anderkendelse af det flotte stykke arbejde som klubbens ungdomsledere frivilligt laver.

I kan læse mere om ungdomsvenlig sejlklub her:https://dansksejlunion.dk/…/konc…/ungdomsvenlig-sejlklub

Et stort tillykke til klubbens Junior- og jolleafdeling

Bådoptagning 2020 med Karsten (LCK)

Bådoptagning er fastlagt til lørdagene d. 10. oktober og d. 31. oktober.

Lister for tilmelding vil være opsat i klubhus fra lørdag d. 05. september til torsdag d. 01. oktober, hvorefter der vil blive udarbejdet rækkefølge for optagning samt oversigt over placeringer for både på Lystbådehavn.

Det skal bemærkes, at for at få den mest hensigtsmæssige optagning og placering på Lystbådehavnen, kan det blive nødvendigt at ændre ønskede dag.

Placeringer på Fiskerihavnen aftales med havnefogeden.

FÆLLESGRILL ONSDAG 17/6 ER UDSKUDT

På onsdag d. 17/6 var planlagt fællesgrill og sejlads i forbindelse med afslutning af onsdagssejlads i forårssæsonen.

De nye retningslinjer åbner for sociale aktiviteter, men med skærpet opmærksomhed på at grupper ikke flettes med hinanden. Da fællesgrill er planlagt at være for alle, kan vi ikke efterleve dette.

Derfor udskydes fællesgrill til efter sommerferien. Vi skriver ud når vi kender nærmere til dato, etc. Onsdag d. 17/6 sejles derfor som en normal onsdagssejlads.

Generalforsamling 2020

Sejlklubben Rødvig Stevns indkalder til generalforsamling den 26. januar 2020 kl. 14:00 i klubbens lokaler, Havnepladsen 6, 4673 Rødvig Stevns.

I forlængelse af den ordinære generalforsamling afholdes en ekstra ordinær generalforsamling, idet der er vedtægtsændringer.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse.

www.srstevns.dk